POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ DE L’USUARI

READY EXPRESS, SL l’informa que, de conformitat amb el que estableix el Reglament General (UE) 2016/679, de protecció de dades, (RGPD) i en el BOL. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com es reflecteix en aquesta Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recopilem les teves dades personals i per què les recollim, què fem amb ella, amb qui les compartim, com les protegim i les teves eleccions pel que fa al tractament de les teves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si empleneu algun dels nostres formularis, primer heu d’acceptar els termes d’aquesta Política i mantindrem un registre d’aquesta acceptació.

 

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
  El responsable del tractament de les dades recollides en aquest lloc web és:

Nom: READY EXPRESS

CIF: B55009898
Adreça: Rocacorba, 25 – 17180 Vilablareix (Girona)
Telèfon: 93 707 20 62
correu electrònic: info@readyexpress.eu

 

 1. FINALITAT, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ
  Recollim i tractem les seves dades personals a través dels formularis que es troben a la nostra pàgina web:

Contacti amb nosaltres

 • Finalitat: Atendre les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves sol·licituds i atendre les seves consultes o dubtes
 • Legitimació: El tractament es basa en l’execució d’una resposta després de l’emplenament i presentació del formulari.
 • Emmagatzematge: Les seves dades seran conservades a les nostres bases de dades durant 6 mesos.

 

 1. TIPUS DE DADES RECOLLIDES
  Els tipus de dades que se sol·liciten són:

Dades identificatives i de contacte.

També recopilem automàticament dades sobre la seva visita al nostre lloc web, tal com es descriu a la política de cookies.

READY EXPRESS, SL no recull dades considerades especialment sensibles com: raça o ètnia, opinions polítiques o creences religioses o filosòfiques, participació en sindicats, salut, activitat sexual o orientació sexual, dades biomètriques o genètiques.

És responsabilitat de cada interessat que les dades facilitades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades i només seran responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el cas que les dades facilitades per un Usuari pertanyin a un tercer diferent del que facilita les dades, l’Usuari haurà d’informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitat i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a READY EXPRESS, SL.

 

 1. DESTINATARIS DE LES DADES
  Les dades podran ser comunicades a tercers per a la prestació dels diferents serveis, com a encarregats del tractament, però no cedirem les seves dades personals a tercers, llevat que ens ho exigeixi la llei o que vostè, després de la informació i acceptació, hagi acordat així amb nosaltres.

Compartim la teva informació amb:

 • Proveïdors de serveis contractats per (Processadors de Dades). Com, per exemple: el nostre servei d’allotjament, informàtics o assessors legals. Exigim a tots els nostres processadors, contractualment, que només utilitzin les dades personals facilitades per a la finalitat prevista en el contracte i que, al final, ens retornin o destrueixin aquestes dades personals.
 • Proveïdors de serveis situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades), com ARA USA1. En aquests casos, exigeix que aquests destinataris compleixin les mesures dissenyades per protegir les dades personals i, per fer-ho, es basen en mecanismes aprovats per la UE que permetin aquestes transferències.
 • Per obligació legal: Agència Tributària, Administració Pública amb jurisdicció, Jutges i Tribunals, etc.

1Cisió d’aplicació (UE) 2016/1250, de 12 de juliol de 2016, d’acord amb la Directiva 95/46 del Parlament Europeu i del Consell sobre l’adequació de la protecció que ofereix l’Escut de Privacitat UE-EUA.

 

 1. DRETS DELS INTERESSATS
  Vost
  è té dret a sol·licitar confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals i, si és així, a accedir a aquestes dades o sol·licitar la seva portabilitat.
  Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades (sempre tindrem en compte la seva objecció a rebre publicitat) i/o a sol·licitar la seva supressió.
  Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos:
 • En comprovar el repte de l’exactitud de les teves dades.
 • Si el tractament és il·lícit, però vostè s’oposa a la supressió de les seves dades.
 • Quan l’escola no necessiti les teves dades, però les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan vostè s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, alhora que verifica si els motius legítims del tractament prevalen sobre els seus.

A més, pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Tingueu en compte, però, que després d’atendre la vostra revocació podrem continuar contactant amb vosaltres quan sigui necessari per complir amb les nostres obligacions legals o per executar el contracte que manteniu amb nosaltres.

Per al correcte exercici dels seus drets, li demanem que, en realitzar la seva sol·licitud, acrediti la seva identitat mitjançant còpia del seu DNI, o document oficial equivalent, i identifiqui l’empresa (o empreses) a la qual estan vinculades les seves dades, si escau. Canals a la teva disposició:

 • Carta: READY EXPRESS, SL, dirigida a l’adreça del Centre, indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.
 • Correu electrònic: info@readyexpress.eu, indicant a l’assumpte “Protecció de Dades”.

No obstant això, pot obtenir més informació sobre els seus drets dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) a la qual pot presentar una reclamació.

 

 1. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
  Ens esforcem per millorar contínuament els nostres serveis, processos i la protecció dels drets dels interessats, de manera que actualitzarem aquesta política de privacitat periòdicament. T’aconsellem que la consultis periòdicament.